Novice

Pravilnik o igralnem redu za teniško sezono 2019

klubske novice

 1. Teniška igrišča vzdržuje Teniško društvo Slovan, Gortanova 21 Ljubljana.
 2. Na vseh igriščih Teniškega centra Kodeljevo igralci igrajo na lastno odgovornost.
 3. Nakup teniških kart je možen v Teniškem centru Kodeljevo – v pisarni TD Slovan in v gostinskem lokalu ob teniških igriščih.
 4. Letna teniška sezona traja predvidoma od sredine aprila do sredine oktobra.
 5. Imetniki sezonskih kart imajo možnost predhodne rezervacije igrišča tri (3) dni pred datumom igranja, oziroma sedem (7) dni pred datumom igranja člani TD Slovan.
 6. Igralci, ki nimajo plačane sezonske karte, lahko igrišče rezervirajo v tekočem dnevu oziroma na dan igranja.
 7. Na igrišču mora biti vedno prisoten igralec ki je igrišče rezerviral.
 8. Rezervacija igrišča je možna preko spletnega rezervacijskega sistema, oziroma osebno v Tenis centru Kodeljevo – v gostinskem lokalu ob teniških igriščih. V primeru zlorabe se uporabniku ukine dostop do spletnega rezervacijskega sistema.
 9. Teniška igrišča Teniškega centra Kodeljevo so odprta vsak dan od 8:00 ure do 22:00 ure, razen ob neugodnih vremenskih razmerah. Ob izvedbi večjih turnirjev in[nbsp] [nbsp]prireditev si TD Slovan pridržuje pravico do spremembe urnika igranja.
 10. Kontrolo nad rezervacijami in plačili igrišč izvaja pooblaščena oseba, ki lahko ob ugotovljenih nepravilnostih tudi ustrezno ukrepa.
 11. Pooblaščena oseba ima v dopoldanskem času pravico rezervirati igrišče za vzdrževanje vsaj en (1) dan vnaprej.
 12. Pred iztekom ure je potrebno igrišče poravnati.
 13. Vstop na igrišče je možen samo v ustrezni teniški opremi. Pooblaščena oseba ima v nasprotnem primeru pravico ukrepati s prepovedjo igranja.
 14. Za vse nejasnosti glede tega pravilnika se lahko obrnete na pooblaščeno osebo TD Slovan, predsednika društva Igorja Roriča in sekretarja društva Tomaža Žugla (info@tdslovan.si).
 15. Cenik storitev tenis centra Kodeljevo je objavljen na oglasni deski ob teniških igriščih in na spletni strani www.tdslovan.si.