Teniško društvo SLOVAN

Upravni odbor TD Slovan, je na svoji redni seji sprejel sklep o sklicu:

skupščine TD Slovan,
ki bo v ponedeljek 11.12.2023 ob 16.30 v Rožančevi sobi, Šport Ljubljana, Gortanova 21.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

 • Delovnega predsedstva

 • Verifikacijske komisije

 • Overovatelja zapisnika

 • Zapisnikarja

 1. Poročilo verifikacijske komisije

 2. Poročilo predsednika kluba o delu v preteklem letu

 3. Finančno poročilo za preteklo leto

 4. Poročilo nadzornega odbora

 5. Poročilo disciplinske komisije

 6. Razprava o poročilih in sprejem poročil

 7. Razno

Posamezni predlogi za obravnavo na skupščini, morajo biti poslani v pisarno kluba v pisni obliki najkasneje do 4.12.2023.

Predsednik TD Slovan
Igor RORIČ